Välkommen till oss

Förskolan Solglimten

På förskolan Solglimten i Rotebro bedriver vi en bred verksamhet med mycket skapande, musik, drama, bibelberättelser och experiment. Vi är ute varje dag oavsett väder och besöker ofta olika skogs- och grönområden i vår närhet där vi på nära håll följer naturvetenskapliga fenomen. Vi hämtar inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken där utforskande och delaktighet är centrala begrepp.

Förskolan ligger i Rotebro i norra Sollentuna endast fem minuters gångväg från Rotebro Centrum med tillgång till buss och pendeltåg. På förskolan har vi två avdelningar – Månen för barn 1–3 år och Stjärnan för barn 3–5 år. I nuläget finns det totalt 29 barn på förskolan Sedan augusti 2020 drivs förskolan av Föreningen Mikaelskolan.

STIMULERANDE LÄRANDE

På Solglimten strävar vi alltid efter att stimulera och utmana varje barn i sin utveckling och sitt lärande. Barnen ges stora möjligheter att få inflytande över sin vardag och utforska sina intressen.

PEDAGOGISKT FOKUS

Vi utgår från läroplan för förskolan och hämtar inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken där utforskande och delaktighet är centrala begrepp. Det är själva lärprocessen som är viktig, inte slutprodukten.

CENTRAL VÄRDEGRUND

Vi är en förskola med kristen profil vilket betyder att vi fäster stor vikt vid alla människors lika värde. Vår värdegrund utgår ifrån Bibelns Gyllene regel som säger att du ska bemöta andra på det sätt som du själv vill bli bemött.

29 st
Barn på förskolan
1988
förskolan grundades
6 st
Anställda
100 %
kreativitet

så här gör vi

Vår verksamhet

Små grupper

Vi arbetar ofta i små projektgrupper där 5-7 barn ingår tillsammans med en pedagog. Detta ger barnen stora möjligheter att få inflytande över sin vardag och vi utgår ifrån barnens intressen då vi planerar vår verksamhet. De små grupperna gör också att även mer tystlåtna barn vågar ta plats och vi ser att alla kommer till sin rätt.

Våra lokaler

Förskolans två största rum har stora härliga fönster som släpper in massor av ljus. Vi har en egen mysig gård med ett stort äppelträd, en sandlåda, klätterställning och gungor. Det finns dessutom många fina utflyktsmål i närheten; skog, parker och lekplatser, som vi besöker regelbundet.

Pedagogernas roll

Pedagogernas roll är att vara medforskare och hela tiden utmana barnen att utvecklas och lära sig mer. I vår innemiljö finns allt material på barnens nivå och i olika utformade mindre miljöer. Barnen ska på egen hand kunna använda sig av allt material som finns på förskolan.

Läroplanen i fokus

Vi arbetar med bland annat matematik och naturvetenskap på ett mycket konkret sätt. I spännande projekt får barnen ställa sina egna hypoteser innan vi går vidare med att forska och experimentera tillsammans. Att lägga grunden till en god matematisk förståelse handlar bland annat mycket om att arbeta med former, katalogiserande, mönster och sorteringsövningar.

Vår personal

vi på solglimten

På Solglimten har vi en erfaren och välutbildad personalgrupp och en låg personalomsättning tack vare ett varmt arbetsklimat. Detta skapar stor trygghet för barnen och bra arbetsro för personalen.

Abir

Abir

Barnskötare

Abir är utbildad barnskötare och arbetar på Stjärnan. Hon har arbetat hos oss sedan 2012.

Amanda

Amanda

Arbetsledare & Förskollärare

Amanda är utbildad förskollärare. Hon är verksamhetsansvarig och är arbetslagsledare för förskolans personal. Hon har arbetat hos oss sedan 2006.

Ellinor

Ellinor

Förskollärare

Ellinor är utbildad förskollärare och arbetar på Månen. Hon har arbetat hos oss sedan augusti 2020.

Emily

Emily

Rektor

Emily är utbildad rektor, förskollärare, fritidspedagog, svenska lärare och SvA lärare 1-9. Sedan augusti 2020 är hon rektor för Solglimten samt Mikaelskolan.

Lena

Lena

Förskollärare

Lena är utbildad förskollärare och arbetar på Månen. Hon har arbetat hos oss sedan 2019.

Nancy

Nancy

Barnskötare

Nancy är utbildad barnskötare och arbetar på Månen. Hon har arbetat hos oss sedan 2019.

Roxana

Roxana

Barnskötare

Roxana är utbildad barnskötare och arbetar på Stjärnan. Hon har arbetat hos oss sedan 2007.

KÖPLATS

För att ställa ditt barn i kö till vår förskola går du in på Sollentuna kommuns hemsida. Där kan du logga in med e-legitimation eller ansöka om ett användarkonto.

Ansök om köplats

Kontakt

AdressTelefonE-post
Allévägen 1, 192 76 Sollentuna08-7548329amanda@solglimten.com